کارگاه آموزشی تمرین مواجهه با سیلاب برگزار گردید

کارگاه آموزشی تمرین مواجهه با سیلاب ویژه رابطین مدارس با حضور معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، سرگروه زمین شناسی، انسان و محیط زیست استان یزد و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این جلسه توضیحاتی در خصوص نحوه صحیح مواجهه با سیلاب ارائه گردید و در ادامه «محمد راسترو» مدیر حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با تاکیدبر اهمیت برگزاری مانور سیلاب، اظهار کرد: خطرات سیلاب همواره تهدیدی برای جان و مال افراد است بنابراین ضروری می باشد تا نحوه مدیریت در شرایط اضطراری و نیز راه های کاهش آسیب پذیری به افراد به ویژه دانش آموزان را آموزش دهیم .

وی با بیان این که خشکسالی های اخیر موجب غفلت افراد از خطرات سیل شده است، گفت: بررسی جنبه های مختلف سیلاب با برگزاری مانور می تواند از آسیب های جانی و مالی آن پیشگیری کند .

«محمدرضا عارف» مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد نیز بیان کرد: هدف از برگزاری مانور ارتقای سطح دانش عمومی است بنابراین لازم است در این مانور توضیحاتی مطرح شود که برای دانش آموزان قابل درک باشد .

وی افزود: دانش آموزان باید بدانند چه عواملی منجر به تشدید سیلاب می گردد و انجام چه اقداماتی در شرایط وقوع سیلاب موثر است .

عارف در پایان خاطرنشان کرد: خطرات سیلاب در مناطق خشک بیشتر است بنابراین اهمیت برگزاری مانور نیست در این مناطق بیشتر می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات