کمیته کار گروه تخصصی نظام پیشنهادات حوزه مدیر عامل آب منطقه ای...

آخرین جلسه تخصصی کمیته نظام پیشنهادات حوزه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 98 با حضور اعضای این کمیته برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در ابتدا مهندس رضازاده دبیر این جلسه دستور کار جلسه را قرائت و پیشنهادات بار گذاری شده توسط همکاران محترم در سامانه نظام پیشنهادات را که عمدتاً در راستای تکریم ارباب رجوع و ایجاد تسهیل در امور مراجعین شرکت بود ، مطرح و پس از بحث و بررسی حاضرین برخی پیشنهادات قابل اجرا به تصویب اعضاء رسید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات