توسط ارزيابان دفتر بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت نيرو ارزيابي حوزه صيانت از حقوق شهروندي وميز خدمت شركت هاي آب و برق استان مركزي

توسط ارزيابان دفتر بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت نيرو ارزيابي حوزه صيانت از حقوق شهروندي وميز خدمت شركت هاي آب و برق استان مركزي


800x600

به منظور ارزيابي عملكرد شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو در حوزه صيانت از حقوق شهروندان وميز خدمت شركت آب وفاضلاب استان مركزي توسط ارزيابان دفتر بازرسي وارزيابي عملكرد وزارت نيرو مورد بررسي ومميزي قرارگرفت .

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس حسين اميري معاون برنامه ريزي ومنابع انساني شركت  اظهار داشت : در راستاي ارزيابي حوزه صيانت از حقوق شهروندي وميز خدمت توسط ارزيابان دفتر بازرسي وارزيابي عملكرد وزارت نيرو ، جلسه افتتاح اين برنامه با حضور آقايان اقبالي و رنجبر ارزيابان وزارت نيرو ، متوليان حوزه صيانت از حقوق شهروندي و ميز خدمت شركت هاي آب و فاضلاب ، توزيع برق و آب منطقه اي استان و و اعضاء كميته سلامت اداري وصيانت از حقوق شهروندي آبفا در محل ستاد اين شركت  برگزار گرديد .

وي در ادامه افزود: طي اين جلسه دبيران كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي شركت هاي آب و فاضلاب ، آب منطقه اي و توزيع برق استان گزارشي از عملكرد دستگاه متبوع خود در اين زمينه ارائه نموده و پس از آن ارزيابان وزارت نيرو از نحوه اجراي برنامه هاي حوزه صيانت از حقوق شهروندي در امورات آب و فاضلاب اراك و شازند و شركت هاي آب منطقه اي استان و توزيع برق استان بازديد نمودند

نویسنده:زهراطراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات