ساخت ۱۱ مسکن برای معلولان ابهری

این مسئول تصریح کرد: یکی از شاخص‌ها و رویکردهای مهم و اساسی بهزیستی در زمینه توانمندسازی جامعه هدف تامین و احداث مسکن مددجویان است که در راستای ارایه خدمات حمایتی برای افراد تحت پوشش ارائه می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات