برنامه ریزی جهت احداث 9195 واحد مسکن در استان ایلام در طرح اقدام ملی مسکن توسط اداره کل راه و شهرساز...

برنامه ریزی جهت احداث 9195 واحد مسکن در استان ایلام در طرح اقدام ملی مسکن توسط اداره کل راه و شهرساز...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات