۲ تا ۳ هزار اطلاعات در FDR هواپیمای اوکراینی وجود دارد / محل نگهداری جعبه سیاه باید کاملا آنالیز شده باشد

۲ تا ۳ هزار اطلاعات در FDR هواپیمای اوکراینی وجود دارد / محل نگهداری جعبه سیاه باید کاملا آنالیز شده باشد

دیجوری گفت: بر روی FDR جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ۲ تا ۳ هزار دیتا وجود دارد که در بازخوانی آن باید دقت زیادی شود.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات