استارت ساخت و سازهای ناایمن در پایتخت

از این رو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاری خود در حوزه شهرسازی را کاهش زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران عنوان کرد. از این رو، روز گذشته عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران فرآیند صدور پروانه ساختمانی را با هدف سرعت بخشی به این پروسه اصلاح کرده، اعلام کرد: در راستای تسهیل امور متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و همچنین افزایش میزان رضایت شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختمانی توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه این معاونت اصلاح شد. در این فرآیند پروانه شهرسازی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و به استناد پاکت حجمی و جدول سطح و سطوح ارائه شده توسط مهندس طراح ساختمان صادر می‌شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات