ساماندهی کال اسماعیل آباد با اعتبار۳۰ میلیارد تومانی / تشکیل کمیته ...

ساماندهی کال اسماعیل آباد با اعتبار۳۰ میلیارد تومانی / تشکیل کمیته ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات