طرح جامع کنترل، مدیریت و بازیابی باطه ها و پسماندهای معادن و کارخانجات فرآوری استان قزوین اجرا می شود

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: این جلسه در محل سالن جلسات اداره کل و با حضور اساتید مدعو از دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی برگزار شد که ابتدا طرح پژوهشی مدیریت و بازیابی باطله ها و پسماندهای معادن و کارخانجات فرآوری استان طرح بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پروژه پژوهشی طرح جامع کنترل، مدیریت و بازیابی باطه ها و پسماندهای معادن و کارخانجات فرآوری استان قزوین که در شورای برنامه ریزی استان تصویب و از سر جمع اعتبارات پژوهشی استان تامین اعتبار گردیده است، با هدف دستیابی به اطلاعات جامع در خصوص حجم کل پسماندهای تولیدی در سه حوزه معادن، کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی و همچنین ارائه روش مناسب بازیابی به روش ثقلی، مغناطیس و فلوتاسیون و بررسی فنی و اقتصادی جامع طرح مدیریت پسماندهای معدنی به اجرا گذاشته می شود.

رستمی اظهار: این طرح پژوهشی در چهار مرحله عملیاتی شده و از نتایج آن دستگاه های اجرایی ذیربط و واحد های فرآوری جهت مدیریت و ساماندهی پسماندهای معدنی خود استفاده خواهند کرد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه گفت: همچنین در این جلسه مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین فهرست واحدهای صنعتی و معدنی استان را تدوین و در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین قرار دهد و و روش اندازه گیری آلودگی ها در ارتباط با آب وهوا و خاک نوع آزمایشات و روش های نمونه گیری از معادن را مشخص نماید.

رستمی گفت: بر اساس دستور دوم جلسه با عنوان پایش و بررسی عملکرد طرح زهکش شوره زارهای اله آباد و تاثیر آن بر شوره زارهای دشت مرکزی قزوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مقرر شد دانشگاه بین الملل امام خمینی با رویکرد جامع نگری، پایداری آب و خاک و محیط زیست و همسویی با جوامع بومی و محلی منطقه، طرح مرتبط با زهکش در این تالاب را در چهار بخش و بر اساس شرح خدمات تدوین شده از دستگاه های مرتبط پیگیری نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات