اگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۷ تبریز

اگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۷ تبریز

شهرداری منطقه۷ تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط که داری رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمان واگذار نماید .

لذا متقاضیان میتوانند ازتاریخ نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه واطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس ازواریز مبلغ ۵۰۰هزار ریال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب جاری ۱۰۰۷۸۶۷۰۶۴۹۸درآمد منطقه  ومبلغ بابت سپرده شرکت در مناقصه به شرح زیر به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۴۹۶۸نزد شعبات بانک شهر به نام شهرداری منطقه ۷ وبا در دست داشتن اصل فیش بانکی ورتبه بندی به روز واساسنامه واخرین تصمیمات شرکت به واحد امور قرارداد شهرداری منطقه واقع در جاده تبریز – آذر شهر ،پل تراکتور سازی ،اول خیابان ۳۵ متری شهرک اندیشه ، ساختمان شهرداری منطقه ۷ ، طبقه همکف مراجعه نمایند .

توضیحات:

۱ – مهلت خرید  اسناد مناقصه از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ خواهد بود.

۲- اخرین مهلت عودت پیشنهادهای قیمت تا ساعت ۱۳:۰۰روز دو شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ است.

۳- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه و گشایش و قرائت پیشنهادهای قیمت راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

۴ – شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

۵- درصوتی که برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶ – هزینه چاپ آگهی و انتقال سند و قرارداد بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. درصورت رد پیشنهادها سپرده ها قابل استرداد است.

۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ودر این صورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود

۹– سایر اطلاعات و جزئیات در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات