پروازهای مسافری به چین متوقف است

پروازهای مسافری به چین متوقف است

راه و مسکن تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروازهای مسافری به چین متوقف شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات