جلسه اعضای نظارت عالیه با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در راستای اجرای ماده 35 ...

جلسه اعضای نظارت عالیه با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در راستای اجرای ماده 35 ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات