نگاه ناجیان آب به خشکسالی، نگاهی سازنده و موثر است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، با بیان این که نجات آب به دغدغه ذهنی دانش آموزان تبدیل شده است، گفت: نگاه ناجیان آب به خشکسالی، نگاهی سازنده و موثر است.

«محمدمهدی جوادیان زاده» در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی رابطین طرح داناب که در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید، اظهار کرد: طرح داناب محیط و فضای مساعدی است که می تواند ذهن دانش آموزان را به سمت ارائه بهترین راهکارهای مدیریت مصرف آب سوق دهد.

وی با بیان این که فعالیت دانش آموزان در خصوص مسابقات این طرح، نشان می دهد طرح ملی دانش آموزی نجات آب موفق بوده و به دغدغه ذهنی این قشر نوجوان تبدیل شده است، گفت: آثار دریافتی از دانش آموزان گویای اندیشه مثبت و روشن آن ها است که نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد افزود: نگاه دانش آموزان به بحران آب معنای سازنده ای دارد و هر آنچه در این زمینه سرمایه گذاری کنیم ارزشمند است.

وی تاکید کرد: هر سال باید این طرح را ارتقاء دهیم و آن چیزی که می تواند اثربخشی طرح را بیشتر کند همکاری رابطین طرح داناب است.

«محمدراسترو» مدیرحوزه هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز به اهمیت برگزاری اقداماتی نظیر طرح داناب اشاره کرد و گفت: باتوجه به مشکلات موجود در خصوص اجرای طرح داناب، موفق شدیم این طرح را در قالب یک تفاهم نامه مدت دار منعقد کنیم.

وی همچنین بیان کرد: از این پس باید همه افراد به ویژه رابطین برای اجرای هر چه بهتر و موثرتر طرح داناب تلاش کنند.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات