نخستين كنفرانس تاب_آوري در صنعت برق به صورت مجازي برگزار مي شود

نخستين كنفرانس تاب_آوري در صنعت برق به صورت مجازي برگزار مي شود

به گزارش پايگاه خبري توانير ،‍ دكتر مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به لزوم برگزاري اين كنفرانس گفت: با توجه به اينكه  شبكه هاي برق در ايران در معرض انواع حوادث و بلاياي طبيعي از جمله سيل و طوفان، ريزگردها و همچنين تهديدات بيروني و داخلي نظير حملات سايبري  عمليات خرابكارانه قرار دارد، ضروري است كه تجربيات در اين خصوص  از ساير نقاط جهان و داخل ايران گرد آوري و براي همكاران صنعت برق تشريح شود.

رجبي با اظهار اميدواري براي اين كه  نخستين كنفرانس تاب آوري بتواند رسالتش را در خصوص بهبود تاب آوري شبكه برق كشور انجام دهد، اين رويداد در چهار محور به اخذ مقاله اقدام كرده است، تصريح كرد: مهمترين محور كنفرانس، وابستگي متقابل زيرساخت هاي ملي و صنعت برق است.
وي ادامه داد: صنعت برق از  زيرساخت هاي بخش تامين سوخت ، بخش اب ? ارتباطات و مخابراتي و... استفاده مي كند و اين موضوع وابستگي متقابل صنعت برق با ساير صنايع و بخش ها را به روشني نشان مي دهد و به همين دليل اين محور يكي از موضوعات پيچيده در خصوص تاب آوري شبكه هاي برق محسوب مي شود.
رجبي از نقش تمهيدات درافزايش  تاب آوري  صنعت برق به عنوان محور دوم اين كنفرانس ياد كرد و گفت: در اين محور به  تغييرات اقليمي بر تاب آوري صنعت برق بحث امنيت سايبري صنعت برق، حملات تروريستي و نقش نيروي انساني پرداخته مي شود.
وي همچنين به پارادايم تاب آوري در صنعت برق كه موضوعات مرتبط با شاخص هاي ارزيابي را مورد بررسي قرار مي دهد اشاره كرد و افزود: نقش مردم، مديريت مصرف ، تجربيات ناشي از حوادث گذشته به منظور دانش ارتقاي دانش تاب آوري از جمله موضوعاتي هست كه در اين مبحث مورد بررسي قرار مي گيرد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير در عين حال بهره برداري و برنامه ريزي مبتني بر تاب آوري در صنعت برق را آخرين محور مورد بررسي در نخستين كنفرانس تاب آوري مجازي  برق دانست و ياداور شد: تاب آوري به معناي اقدامات مناسب در حوزه برنامه ريزي و بهره برداري در برابر حوادث طبيعي است به نحوي كه در اين شرايط امكان تامين برق فراهم باشد و كمترين آسيب  به شبكه هاي برق  وارد و سرعت بازيابي آن  براي بهبود خدمت رساني افزايش يابد.

رجبي از برگزاري مجازي به عنوان يكي از مهمترين ويژگي هاي اين كنفرانس نام برد و خاطرنشان كرد: به اين منظور از زيرساخت مخابراتي صنعت برق و شركتهاي مخابرات استفاده خواهيم كرد تا امكانات لازم براي ثبت نام همه داوطلبان  و علاقمندان فراهم شود.
وي با اشاره به اين كه اين برگزاري مجازي كنفرانس منجر به كاهش هزينه هاي رفت و آمد و اقامت و...  خواهد شد، اظهاراميدواري كرد كه با برگزاري موفق اين كنفرانس، برپايي ساير كنفرانس ها نيز به شيوه مجازي ادامه يابد.
رجبي  در خصوص مزاياي برگزاري كنفرانس تاب آوري به صورت مجازي گفت: ثبت نام كنندگان مي توانند با استفاده از بستراينترنت روي گوشي هاي همراه يا كامپيوتر، حتي پرسش هاي خود را مطرح و پاسخ هايشان را دريافت كنند.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير به همه علاقمندان در ساير صنايع زيرساختي كه ارتباط متقابلي باصنعت برق دارند نيز توصيه كرد با توجه به برگزاري مجازي اين كنفرانس، در اين رويداد ثبت نام كنند .
وي گفت: با توجه به اين كه تاب آوري مبحثي جديد است و ادبيات آن هنوز نهادينه نشده است، بايد موضوعات به شيوه اي جامع و همه گير مطرح شود.

برپايه اين گزارش، به شركت كنندگان در اين كنفرانس گواهينامه حضور ارائه و مقالات در پايگاه هاي اينترنتي سيلويكا و  ics بارگذاري خواهد شد.

علاقمندان مي توانند براي ثبت نام به لينك زير مراجعه نماييد .

https://www.ren-c.ir/content/view?cId=2

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات