دومین جلسه ایمنی آب در شهرستان گرمی برگزار گردید

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: برنامه ایمنی آب که هدف هفتم سند راهبردی ملی بهبود کیفیت آب شرب کشوری می باشد در تمام شهرستان های استان به اجرا در خواهد آمد.

مهندس رضا بدرزاده افزود: این برنامه که توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است در راستای اطمینان از سلامت کیفیت آب آشامیدنی بوسیله پایش کیفی آن و همچنین شناسایی رویدادهای مخاطره آمیز و ارزیابی ریسک های مربوطه می باشد. با توجه به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی، لازم است همه سازمان های مسئول و تاثیرگذار در کیفیت آب آشامیدنی مشارکت فعال داشته باشند .

وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور اعضای ثابت از کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه آب برگزار گردید از بین شهرهای تازه کند و گرمی با موافقت کلیه اعضای جلسه مقرر گردید به دلیل حساسیت و فراگیر بودن، برنامه ایمنی آب بر روی طرح آبرسانی شهر گرمی که آب آشامیدنی حدود ۳۰ هزار نفر را تامین می نماید، اجرا گردد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی افزود: زمان بندی مربوط به این برنامه مطابق جدول گانت پیش بینی شد و وظایف هر یک از دستگاه های عضو در جهت تکمیل اطلاعات مربوط به توصیف سیستم مشخص گردید.

مهندس بدرزاده عنوان کرد: نظر به اینکه حوضه آبریز منبع تامین آب شرب شهر گرمی با شهرستان پارس آباد مشترک می باشد لذا پیشنهاد گردید در جهت دسترسی به اطلاعات پایه و تسریع در جمع آوری اطلاعات حوضه آبریز جلسه مشترکی با تیم ایمنی آب شهرستان های بیله سوار و پارس آباد برگزار گردد.

وی اضافه کرد: با اجرای این برنامه اطلاعات مربوط به حوضه آبریز، کمیت و کیفیت منابع آبی، رویدادهای مخاطره آمیز برای تامین آب شرب با کیفیت مناسب و ارزیابی ریسک های مربوط به این موضوع بصورت یک پکیج کامل، کمک شایانی را در پیش بینی طرح های توسعه ای منطقه در دسترس تصمیم گیران کلان شهرستان قرار خواهد داد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات