به دلیل مشارکت در خدمات رسانی به زائران مراسم اربعین حسینی صورت گرفت؛ تقدیر محسن طرزطلب از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین

به دلیل مشارکت در خدمات رسانی به زائران مراسم اربعین حسینی صورت گرفت؛ تقدیر محسن طرزطلب از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات