از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال اینورتر واحد بخاری سیکل ترکیبی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال اینورتر واحد بخاری سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات