نرخ بیکاری فرانسه در کمترین سطح ۱۱ سال اخیر

نرخ بیکاری فرانسه در کمترین سطح ۱۱ سال اخیر

نرخ بیکاری فرانسه به ۸.۱ درصد کاهش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات