اشتغال‌زایی در شهرهای جدید: تجربه ایران

ایجاد اشتغال در شهرهای جدید، می‌تواند گامی موثر در فرایند توسعه و پایداری آن‌ها باشد. در این فرایند، عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که از آن جمله، می‌توان به اتخاذ الگوها و رویکردها در سیاست‌ها و برنامه‌های شهرهای جدید اشاره کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات