یازدهمین جلسه مشترک هماهنگی آمار برداری سراسری از منابع آب استان...

یازدهمین جلسه مشترک هماهنگی آماربرداری سراسری از منابع آب استان در محل دفتر مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت با حضور مشاورین آماربردار، ناظر و کارفرما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این جلسه «محمدعلی امیربیگی» مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت براتمام آماربرداری تا پایان سال جاری تاکید  و در ادامه شرح اقدامات انجام شده مطابق با بندهای صورتجلسه قبلی را از مشاورین درخواست نمود .

همچنین در ادامه این جلسه، مشاورین آماربردار گزارشی از اقدامات انجام شده را ارایه نمودند .

دراین جلسه مطابق با صورتجلسه تنظیم شده تصمیماتی اتخاذ گردید تا کارفرما ،مشاورین و ناظر هرچه سریعتر نسبت به تکمیل نمودن تطبیق آمار منابع آب بدست آمده با آمار واحد حفاظت و بهره برداری و تهیه گزارشات آماربرداری مربوطه اقدام نمایند و نتیجه را در جلسه بعدی که در تاریخ 11/12/98 تشکیل می شود ارایه دهند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات