۴۰۰۰ مسکن مهر معطل نصب انشعابات

وطن خواهی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد مسکن مهر در پرند باقیمانده است که باید واگذار شود گفت: در حال حاضر تعدادی از واحدهای مسکن مهر هستند که مشکل انشعابات دارند، اما موضوع حائز اهمیت این است که ۱۴ هزار مسکن مهر تا شهریور ماه سال آینده تحویل متقاضیان خواهد شد و تفاهمنامه‌ای که با دستگاههای خدمات رسان داشته‌ایم، آنها تعهد کرده‌اند که مسکن‌های دارای اولویت را در اولویت کار خود قرار دهند و انشعابات آنها را نصب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر این عدد از ۱۳ هزار مسکن مهر به ۱۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافته است، اما به هر حال به این متقاضیان فرصت داده‌ایم تا پایان اسفند ماه نسبت به دریافت کارت قسط و تحویل واحد مسکونی خود اقدام کنند، وگرنه افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۴ درصد به ۱۸ درصد شامل حال آنها خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات