واردات ریل برای همیشه قطع می‌شود/ ارائه پیشنهادات وسوسه انگیز از سوی تحریم‌کنندگان برای فروش کالا به ایران

واردات ریل برای همیشه قطع می‌شود/ ارائه پیشنهادات وسوسه انگیز از سوی تحریم‌کنندگان برای فروش کالا به ایران

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کسانی که در جریان تحریم‌ها مانع ایجاد می‌کنند به خوبی می‌دانند که وقتی از صنعتی حمایت می‌شود به زودی ایران از واردات آن بی‌نیاز می‌شود و همین دلیل در این دوران برای فروش این کالاها به کشور پیشنهادات وسوسه‌انگیز ارائه می‌دهند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اسلامی در نمایشگاه رونق تولید ملی با بیان اینکه این نمایشگاه‌ها تاثیر سیاست‌ها و راهبردهای نظام را در رفتار مدیریتی کشور و اجرای برنامه‌ها را نشان می‌دهد گفت: خودباوری بحث مهمی است و باعث می‌شود که در مسیر عزت و سربلندی حرکت کنیم و باید به خودباوری ایمان داشته باشیم. اسلامی با تاکید بر اینکه هر بار صنعتی در ایران تقویت می‌شود که نیازی به واردات آن نیست شاهد پیشنهادات وسوسه‌انگیز برای واردات آن کالا از سوی تحریم‌کنندگان هستیم اظهار داشت: کسانی که در جریان تحریم‌ها مانع ایجاد می‌کنند به خوبی می‌دانند که وقتی از صنعتی حمایت ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات