مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد: مکاتبات ارائه وام به مستاجران ادامه دارد

به طوری که طبق گفته مدیر عامل بانک مسکن نزدیک به ۳ برابر رقم مانده سپرده در صندوق پس انداز یکم تسهیلات پرداخت شده است. این روند پرداخت تسهیلات را اگر چه مدیر عامل بانک مسکن به مثابه ورشکستگی این صندوق نمی‌داند، اما می‌گوید که حدود ۱۱۰ هزار حساب مسدود و بسته شده است؛ یعنی بدون اینکه تسهیلات بگیرند حساب خود را مسدود کرده‌اند. رحیمی انارکی می‌گوید: بانک مسکن کماکان تا سال ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به این موضوع تخصیص پیدا می‌کند و در مدل بانک مسکن نشان می‌دهد که در آن مرحله خود اقساطی که از محل صندوق یکم وصول می‌کنیم می‌تواند از پس آن بازپرداخت تسهیلات بربیاید. بانک مسکن در مرحله اول مسکن ملی پرداخت تسهیلات برای حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را پیش‌بینی کرده است که مبلغ آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ این رقم پرداخت شود. بانک مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات