تجليل از يگان حفاظت از اراضي راه و شهرسازي استان ايلام به جهت كسب رتبه برتر رفع تصرف اراضي در سطح كش...

تجليل از يگان حفاظت از اراضي راه و شهرسازي استان ايلام به جهت كسب رتبه برتر رفع تصرف اراضي در سطح كش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات