روند صدور پروانه هاي شكار علمي و فني است

روند صدور پروانه هاي شكار علمي و فني است

مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش با بيان اينكه اساس صدور پروانه‌هاي شكار علمي است،گفت:پروانه‌هاي شكار با لحاظ كردن اصول فني، اطلاعات مناطق ،آماربرداري هاي سراسري، نظرات دفاتر تخصصي ابلاغ و در حال اجرا است.

مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش با بيان اينكه اساس صدور پروانه‌هاي شكار علمي است،گفت:پروانه‌هاي شكار با لحاظ كردن اصول فني، اطلاعات مناطق ،آماربرداري هاي سراسري، نظرات دفاتر تخصصي ابلاغ و در حال اجرا است.


به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، شهاب الدين منتظمي افزود: به استناد بند «و» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي، برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني مكاني نوعي طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن و بر اساس بند «ب» ماده 6 قانون شكار و صيد، تنظيم و اجراي مقررات شكار و صيد بر اساس هدف هاي مندرج در اين قانون و به استناد ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد، تعيين‌ و اعلام‌  هرساله شرايط‌ و مقررات‌ شكار و صيد از جمله اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.


وي ادامه داد:  مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي شكار ويژه، سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع ذيصلاح در امر حفاظت و بهره برداري پايدار از حيات وحش و محيط زيست كشور شناخته شده است.


منتظمي تصريح كرد: با توجه به وضعيت و جمعيت گونه هاي قابل شكار و شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل محيط براي بهره برداري، تعداد مجاز و سهميه قابل شكار در يك فصل شكار را معين و بر آن اساس پروانه ويژه شكار را در چهارچوب قوانين و مقررات شكار و صيد تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد كرد.


وي اظهار داشت : به منظور اجراي قوانين فوق و با هدف بهره گيري از شكار به عنوان يكي از ابزارهاي مديريتي در زيستگاه‌ها، سازمان حفاظت محيط زيست هرساله پس از جمع بندي نظرات كارشناسي ادارت كل حفاظت محيط زيست استان‌ها درخصوص دستورالعمل هاي شكار چهارپا در قرق هاي اختصاصي و مناطق چهارگانه ، اخذ نقطه نظرات فني دفاتر تخصصي و پس از برگزاري جلسات متعدد نسبت به تدوين دستورالعمل هاي مربوطه و ابلاغ آن به ادارات كل حفاظت محيط زيست استان هاي متقاضي صدور پروانه اقدام مي نمايد.منتظمي خاطر نشان كرد: در سال جاري نيز نظرات ادارات‌كل درخصوص صدور پروانه شكار چهارپا در مناطق تحت مديريت سازمان اخذ و جمع بندي شد.


وي با اشاره به جمع بندي نظرات و پيشنهادات واصله، با لحاظ نمودن اصول فني، به استناد اطلاعات در دسترس از وضعيت مناطق به ويژه فشار ناشي از خشكسالي و محدوديت منابع، جمعيت، نسبت جنسي و نسبت سني گونه هاي قابل شكار (كل، قوچ و آهو)  گفت: با توجه به آماربرداري هاي سراسري صورت گرفته در سال هاي اخير با هماهنگي دفاتر تخصصي در قالب دستورالعمل هاي مربوطه تنظيم و به همراه سهميه هاي تعيين شده به 12 استان متقاضي و داراي شرايط لازم پروانه ابلاغ و در حال اجرا است.


- براي دريافت دستورالعمل صدور پروانه انتفاعي شكار (كل، قوچ ، آهو و گراز وحشي) اينجا كليك كنيد.


- براي دريافت دستور العمل صدور پروانه ويژه شكار چهارپا در قرق اختصاصي اينجا كليك كنيد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات