شرط پرداخت تسهیلات مسکن در شهرهای جدید ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی/ پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ستاد اجرایی فرمان امام با ۱۰ درصد پیشرفت

شرط پرداخت تسهیلات مسکن در شهرهای جدید ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی/ پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ستاد اجرایی فرمان امام با ۱۰ درصد پیشرفت

مدیر عامل بانک‌مسکن با بیان اینکه این بانک با هر یک از نهادهای مسوول ساخت و عرضه در طرح اقدام ملی مسکن متناسب با شرایط مربوطه، توافق لازم برای نحوه پرداخت تسهیلات ساخت را انجام داده است گفت: در پروژه‌هایی که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آنها را مدیریت می‌کند، اولین مرحله پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بعد از پیشرفت فیزیکی حداقل ۱۰ درصدی پروژه، به سازندگان پرداخت می‌شود. در پروژه‌های مربوط به شهرهای جدید نیز اولین مرحله از تسهیلات ساخت مسکن مختص طرح اقدام ملی بعد از پیشرفت فیزیکی حداقل ۳۰ درصدی پروژه‌ها به سازنده پرداخت می‌شود و همچنین در پروژه‌های بنیاد مسکن بعد از اتمام فونداسیون و پرداخت ۳۰ میلیون تومان آورده نقدی توسط متقاضیان واجد شرایط، مرحله اول تسهیلات ساخت مسکن به سازنده پرداخت می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات