رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد: وجود ۳۶۴ برج خطرناک در منطقه یک تهران

علی بیت اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مطالعه‌ای آماری بر برج‌های شهر تهران داشته و توزیع آنها را بر اساس مناطق مختلف شهری تهران و نیز زمان ساخت آنها بررسی کرده است، گفت: گازکشی‌های وسیع در سطح شهرها و پراکنش ساختمان‌های بلند در کلانشهرها و به ویژه شهر تهران، خطرات ثانویه زلزله مانند آتش‌سوزی‌ها را دو چندان کرده است. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه در مورد برج‌های تهران، کاستی‌های اطلاعاتی قابل‌توجهی وجود دارد و حتی اطلاعات موجود نیز گاه در دسترس نیستند. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ برج تهران در حریم گسل‌های اصلی، ۵۵ برج در حریم گسل‌های متوسط و ۱۶ برج در حریم گسل‌های فرعی واقع شده‌اند. بیت اللهی ادامه داد: در مجموع ۷۳۵ پروانه ساخت صادر شده است، بر این اساس اطلاعات موجود حدود ۲۴۴ پرونده فاقد اطلاعات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات