دستیابی به توسعه ملی در حوزه آب در گرو توسعه تعامل دو سویه با...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: ما باور داریم که یک کشور نمی تواند بدون توجه به توسعه تعامل دو سویه و همکاری با کشورهای همسایه خود به توسعه ملی در حوزه های مختلف از جمله حوزه آب برسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی در جلسه ای تحت عنوان کمیته رودخانه های مرزی که با حضور بزرگ زاده، مدیر دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک و دبیر کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی وزارت نیرو و معاونان این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما ارتباطات فرهنگی عمیق و گسترده ای با کشور افغانستان دارد.

وی با اشاره به اینکه این دو کشور به هم وابسته و تاثیرگذار هستند، گفت: باید تلاش کرد که دغدغه های مشترک تبدیل به تفاهم نامه هایی شود تا هر دو کشور از آن بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: ما باور داریم که یک کشور نمی تواند بدون توجه به توسعه تعامل دو سویه و همکاری با کشورهای همسایه خود به توسعه ملی در حوزه های مختلف از جمله حوزه آب برسد.

وی با اشاره به اینکه رودخانه هیرمند و هریرود شرق کشور را به کشور همسایه متصل و پیوند داده است، اظهار کرد: در جلسات مشترک باید فضای گفتگویی حاکم باشد، تا منافع هر دو طرف حفظ شود لذا مقرر شده کلیات آن براساس چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه رودخانه هیرمند سیاست گذاری شود.

علایی با بیان اینکه جلساتی با هدف چگونگی اتصال دشت مشهد و دشت هرات به یکدیگر در راستای حل نیازهای دو طرف در قالب یک طرح جامع برطرف شود برگزار شد، ابراز کرد: ابتدا باید تفاهم نامه ای بین تمام عوامل موثر داخلی منعقد و سپس مدیریت آن تفویض شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 60 درصد آب اولین کلانشهر مقدس کشور به هریرود متصل است و باید آن را حفظ کنیم، اظهارکرد: همکاری های دو سویه در چهارچوب منطقی باید توسعه یابد تا در کنار حفظ امنیت منافع دو طرف حفظ شود.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با همکاری تمام عوامل موثر در استان سند سازگاری با کم آبی را تدوین و تصویب کرده است، گفت: طبق این سند تا سال 1405 باید کسری مخزن استان صفر شود که نظارت این کار با دانشگاه فردوسی و تشکل های کشاورزی است.

علایی با اشاره به تغییر اقلیم در استان، اظهار کرد: این تغییر اقلیم تدریجی است و نگرانی زیادی  به دنبال ندارد؛ همچنین از تاثیر عوامل انسانی در تهدیدها و فرصت های چالش آب شرب مشهد در آینده نباید غافل شد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات