چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

مهمترین طرح‌هایی که دولت برای عرضه مسکن در دست اجرا دارد تکمیل مسکن مهر باقی مانده از گذشته، اجرای طرح مسکن ملی و احیای بافت‌های فرسوده است. قرار است ثبت نام از جاماندگان طرح مسکن ملی قبل از پایان سال جاری انجام شود قرار است ثبت نام از جاماندگان این طرح نیز قبل از پایان سال جاری انجام شود. رهبر عنوان کرد: ‌ «همچنین در سطح شهر برخی از ادرات زمین‌هایی را در اختیار دارند و مطابق تکلیف قانون ساماندهی عرضه مسکن که درسال ۹۷ مصوب شده است این زمین‌ها می‌توانند برای مسکن ملی اقدام کند. یکی دیگر از امکان‌های دولت برای اجرای طرح مسکن ملی بافت‌های فرسوده است و تشویق‌هایی نیز برای سازندگان در نظر گرفته شده است اما در این بافت‌ها نیز موانعی برای ساخت وجود دارد به طور مثال زمین آزاد وجود ندارد و زمین‌های غیرقابل استفاده هم وجود دارد که مالک شخصی دارند و بحث تملک ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات