تولید بیش از 8 میلیون و 500 هزار مگاوات ساعت انرژی برق توسط برق نیروگاه رامین اهواز

تولید بیش از 8 میلیون و 500 هزار مگاوات ساعت انرژی برق توسط برق نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات