کارشناسان نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر درششمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی شدند

کارشناسان نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر درششمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی شدند

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات