اضافه شدن ۷۲۳ کیلومتر به بزرگراه‌های کشور

اضافه شدن ۷۲۳ کیلومتر به بزرگراه‌های کشور

وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۲۳ کیلومتر به بزرگراه‌های کشور اضافه شده است‌.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات