۹۳ دوربین در محورهای خوزستان نصب می شود

۹۳ دوربین در محورهای خوزستان نصب می شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: قرار است ۹۳ دوربین در محورهای خوزستان نصب شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات