عدم مشارکت شهروندان در پیشنهاد طرح به شورای شهر

اما اینکه اگر مردم در جریان وجود این سامانه هم بودند، استقبالی می‌شد یا خیر، قابل پیش بینی نیست.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات