پاکسازی چهره شهر از تبلیغات انتخابات با به کارگیری بیش از ۱۷۰۰ نیروی ...

پاکسازی چهره شهر از تبلیغات انتخابات با به کارگیری بیش از ۱۷۰۰ نیروی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات