به دلیل اهمیت حفظ سلامتی مردم و اعضا، سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان جشن روز مهندسی را لغو کرد.

به دلیل اهمیت حفظ سلامتی مردم و اعضا، سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان جشن روز مهندسی را لغو کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات