راهی طولانی تا دستیابی به جایگاه واقعی مهندسی

تاریخ چند هزار ساله ایران سرشار از آثار برجسته و بی بدیل مهندسی است که از علم و مهارت دانشمندان و مهندسان آن زمان حکایت دارد. فرهیختگانی که پایه گذار فرهنگ و تمدن ایران بودند و جامعه امروز مفتخر و مدیون آنها است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات