با دستان توانمند پرسنل شهرداری صورت پذیرفت: بازگشت بنز 2624 حمل زباله به خط کاری پس از گذشت 5 سال

با دستان توانمند پرسنل شهرداری صورت پذیرفت: بازگشت بنز 2624 حمل زباله به خط کاری پس از گذشت 5 سال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات