شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری در نشست هم اندیشی مجمع خیرین قرآنی ساری و میاندرود

شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری در نشست هم اندیشی مجمع خیرین قرآنی ساری و میاندرود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات