بهره برداري از دو پروژه بزرگ صنعت برق در خراسان شمالي آغاز مي شود

بهره برداري از دو پروژه بزرگ صنعت برق در خراسان شمالي آغاز مي شود

به گزارش پايگاه خبري توانير ، پروژه هاي آماده افتتاح در اين سفر شامل بهره برداري از پست 400 كيلوولت بجنورد، خط 400 كيلوولت تغذيه پست بجنورد- اسفراين، تصفيه خانه فاضلاب آشخانه و بهره برداري از شبكه و انشعابات فاضلاب شهرك گلستان در شهرستان بجنورد است.

بنابراين گزارش، با بهره برداري از پست 400 كيلوولت با ظرفيت 1200 مگاولت آمپر و خط 400 كيلوولت تك مداره به طول 57 كيلومتر با هزينه اي بالغ بر 125 ميليارد تومان اعتبار، تلفات شبكه كاهش يافته، امكان تغذيه فوق سنگين جديد و بهبود وضعيت ولتاژ منطقه فراهم شده و علاوه بر تامين برق مطمئن شهرستان بجنورد و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري، افزايش قابليت اطمينان شبكه استان خراسان شمالي محقق خواهد شد.
همچنين با بهره برداري از فاز اول تصفيه خانه فاضلاب آشخانه با ظرفيت 5540 مترمكعب در شبانه روز با 71 ميليارد تومان اعتبار در مانه و سملقان، 50 هزار و 666 نفر جمعيت در افق طرح تحت پوشش قرار خواهند گرفت، سطح بهداشت عمومي ارتقا يافته و علاوه بر جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني، از پساب تصفيه شده در بخش صنعت و كشاورزي استفاده مجدد خواهد شد.
براي اجراي شبكه و انشعابات فاضلاب شهرك گلستان نيز 20 ميليارد تومان اعتبار صرف شده كه داراي شبكه جمع آوري فاضلاب به طول 25 كيلومتر با اقطار 200 تا 500 ميلي متر و اجراي خط انتقال فاضلاب به طول 5.5 كيلومتر به قطر600 ميلي متر به تعداد انشعاب 6000 مشترك است.
بهره برداري از اين پروژه، بالارفتن سطح بهداشت عمومي، جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني و امكان استفاده مجدد پساب در بخش صنعت و كشاورزي را فراهم مي كند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات