برترین کنفرانسهای سال ۱۳۸۸ از دیدگاه پژوهشگران

برترین کنفرانسهای سال ۱۳۸۸ از دیدگاه پژوهشگران

در گزارش منتشر شده توسط سیویلیکا –www.CIVILICA.com- http://www.bananews.ir/بنانیوز- کنفرانسهای برتر کشور در سال ۱۳۸۸ از نظر پژوهشگران و محققان اعلام گردید.

کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۸۸ که به صورت علمی – پژوهشی برگزار شده بودند و اصل مقالات جهت دسترسی عموم منتشر گردیده بود، براساس تعداد دریافت مقالات توسط پژوهشگران سراسر کشور رتبه بندی شدند. نتیجه این رتبه بندی بسیار قابل توجه بوده و برای مسئولان سیاستگزاری علمی کشور می تواند قابل تامل باشد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بنا به اعلام پایگاه استنادی کنفرانسهای علمی پژوهشی کشور، از ۱۴۲ کنفرانس تخصصی سال ۱۳۸۸ که مقالات آنها نمایه سازی شده است، ده کنفرانس با بالاترین ضریب دریافت در جدول زیر ارائه شده است.

ضریب دریافت، معیاری است که نشان می دهد هر مقاله کنفرانس به طور متوسط چند بار توسط پژوهشگران برای استفاده های علمی دریافت شده است. برای مثال ضریب دریافت ۱۹/۳۳ برای همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی نشان میدهد که هر مقاله این کنفرانس به طور متوسط توسط بیش از ۱۹ نفر دریافت شده است.

به نظر می رسد، کنفرانسهای حوزه معماری، بانکداری و مدیریت دارای محبوبیت بیشتری در بین پژوهشگران است و تمایل به دریافت مقالات این کنفرانسها بیشتر می باشد. لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۸، به طور متوسط در هر کنفرانس کشور، ۱۴۵/۷۶ عنوان مقاله منتشر شده و در هر کنفرانس نیز مقالات شامل ۱۱۸۵/۶ صفحه بوده است.

ضریب دریافت متوسط کل کنفرانسهای نمایه شده، ۲/۹۷ می باشد. بدین معنی که تقریبا هر مقاله به صورت متوسط سه بار توسط پژوهشگران دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

http://www.bananews.ir/

    نظرات