شرکت نظافت ساختمان به عنوان پیمانکار ترانزیت بندر چابهار انتخاب شد/ هندی‌ها قید ترانزیت محموله گندم به افغانستان از مسیر ایران را زدند

شرکت نظافت ساختمان به عنوان پیمانکار ترانزیت بندر چابهار انتخاب شد/ هندی‌ها قید ترانزیت محموله گندم به افغانستان از مسیر ایران را زدند

دبیر کل انجمن کشتیرانی گفت: به دلیل ناکارآمدی پیمانکار ترانزیت بندر چابهار که یک شرکت نظافت ساختمان است، هندی‌ها ترانزیت گندم از ایران به افغانستان را ادامه ندادند. دبیر کل انجمن کشتیرانی افزود: پیمانکار برگزیده یک شرکت نظافت ساختمانی است که وارد بحث ترانزیت بندر چابهار شده است و در حالی که این مسیر ترانزیتی باید در سه روز انجام شود آن را به ۱۱۰ روز رسانده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات