هدیه دو دستگاه ون مناسب سازی شده به آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ه)

هدیه دو دستگاه ون مناسب سازی شده به آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ه)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات