چپگرد غیرهمسطح شهید ناصری فردا افتتاح می شود

چپگرد غیرهمسطح شهید ناصری فردا افتتاح می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات