مرز بازرگان برای تردد باز است

مرز بازرگان برای تردد باز است

مدیرکل گمرک بازرگان گفت: مرز بازرگان برای تردد باز است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات