تکلیف مرز ایران و عراق مشخص نشود، دستور بازگشت کامیون‌ها را می‌دهیم

تکلیف مرز ایران و عراق مشخص نشود، دستور بازگشت کامیون‌ها را می‌دهیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون مرز زمینی با سه کشور عراق، ترکیه و ترکمنستان بسته شد‌ه‌است، گفت: اگر بسته ماندن مرزهای ایران و عراق طولانی شود، کامیون‌ها از مرز عراق به محل مبدا بارگیری بازگردانده می‌شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر بسته ماندن مرزهای ایران و عراق طولانی شود، کامیون‌ها از مرز عراق به محل مبدا بارگیری بازگردانده می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات