تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم مهدیه قابلی

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

    نظرات