برنامه اجرایی سال ۹۹ ادارات کل راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن تدوین می‌شود

برنامه اجرایی سال ۹۹ ادارات کل راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن تدوین می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی اتمام مساکن مهر باقیمانده، تعیین‌تکلیف واحدهای مسکونی مهر فاقد متقاضی، اجرای طرح اقدام ملی، اخذ اسناد تک‌برگی قطعات اراضی سازمان، پیگیری اخذ اسناد اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها، پیگیری اتمام طرح بازشماری منابع، حراست از اراضی و ساماندهی و به روز رسانی بیش از پیش سامانه‌های تحت اقدام سازمان را از وظایفی دانست که در تدوین برنامه اجرایی باید به انجام و اتمام آنها توجه کرد. مهدی ابراهیمی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در حاشیه این نشست اهتمام در ساماندهی بایگانی‌های ادارات کل راه و شهرسازی، پاسخگویی به موقع به مکاتبات سازمان به ویژه موارد مربوط به بازرسی، دیوان محاسبات و حسابرس، ارائه مستمر گزارش اقدامات انجام‌شده توسط کارگروه تامین زمین جهت تامین منابع لازم برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، پیگیری تعیین تکلیف قراردادهای مهلت سپری شده، اخذ اسناد تک‌برگی قطعات اراضی سازمان با توجه به تکالیف قانونی و تحویل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات