افت صادرات سیمان قزاقستان به ازبکستان

یک میلیون و ۷۰ هزار تن به ارزش ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار سیمان به ازبکستان صادر شده است. در یک سال گذشته صادرات به این کشور تا یک سوم به ۳۰۰ هزار تن و ۱۶ میلیون دلار کاهش یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات