طي جلسه اي با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي  فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت آب و فاضلاب استان مركزي بررسي شد

طي جلسه اي با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت آب و فاضلاب استان مركزي بررسي شد


800x600

در راستاي بهره گيري از فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت آب وفاضلاب استان مركزي جلسه اي با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي،  مديرعامل شركت آب و فاضلاب ، مدير دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت، مديرعامل شركت تلاشگران ژرف انديش و خانم دكتر ملكيان از اتاق ايران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب مدير عامل شركت اظهار داشت : طي اين جلسه   فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت آب و فاضلاب استان مركزي  به منظور واگذاري به بخش خصوصي مورد بررسي، بحث و گفتگو قرار گرفت.

وي در ادامه تصريح كرد : به منظور تكميل طرح فاضلاب شهر اراك در اين جلسه به صورت ويژه پروژه ساخت تصفيه خانه فاضلاب شماره 4 شهر اراك و هاضم بيهوازي اين تصفيه خانه به عنوان نمونه مطرح و براي واگذاري به بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات